ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นราธิป ทรงทอง

อายุ 49 ปี

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน อ.จตุจักร
จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-561-1111, 02-941-2900, 02-9