ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. นิเวศ เสริมศีลธรรม

อายุ 58 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2536

คลินิก

อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร

คลินิกสยามสวอน

190-192 สยามสแควร์ซอย1 ถ.พระราม1 อ.ปทุมวัน
จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-6584884-6
อีเมล์ niwet@siamswan.com