ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

คลินิกศัลยแพทย์ตกแต่งนายแพทย์บวรศิลป์

39 ถนนรอบเมือง (ข้าง รร.เทศบาลคุ้มหนองคู) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร (043) 332231, 332244, 338546

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 4002