ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น

คลินิกศัลยแพทย์ตกแต่งนายแพทย์บวรศิลป์

39 ถนนรอบเมือง (ข้าง รร.เทศบาลคุ้มหนองคู) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร (043) 332231, 332244, 338546

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทย์ศาตร์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 4002