ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. บุญถิ่น หวังเจริญ

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2534

คลินิกบุญรัตน์ (ไนซ์แอนด์เฟรช)

151 ถ.จักรพงษ์ แขวงบางลำพู (ตรงข้ามห้างตั้งฮั่วเส็ง สาขาบางลำพู, สถานที่ใกล้เคียง: ถ.ข้าวสาร, วัดชนะสงคราม) อ.พระนคร
จ.กรุงเทพมหานคร 10200
โทร 0-2281-2580, 0-2280-7410

โรงพยาบาลวชิระ

หนว่ยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยสาสตร์ ถ.สามเสน อ.ไม่ระบุเขต
จ.กรุงเทพมหานคร 10300