ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. บุรินทร์ หวังจิรนิรันดร์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2545

คลินิกพี เอ ไอ

898/1 สุขุมวิทซอย 55 (ทองหล่อ) อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร (662) 715-0111
อีเมล์ Consult@pai.co.th