ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2534

โรงพยาบาลเลิดสิน

ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.เลิศสิน สีลม อ.บางรัก
จ.กรุงเทพมหานคร