ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประพันธ์ เกรียงศักดิ์พิชิต

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ประพันธ์ เกรียงศักดิ์พิชิต

อายุ 52 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2546

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์ประพันธ์

149/3 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056227628