ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2528

โรงพยาบาลกลาง

ศัลยแพทย์ตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรม รพ.กลาง ถนนหลวง อำเภอป้อมปราบ กทม. อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย
จ.กรุงเทพมหานคร 10110