ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประโยชน์ พุทธิรักษ์กุล

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร 053-920-300 ต่อ 1011-1014