ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. กำธร ตันฑ์ศรีสุโรจน์

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2538

คลินิกหมอกำธร

89/156-157 คลีนิคหมอกำธร ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมราช 80000