ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล

อายุ 61 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2533

คลินิกแพทย์ประเสริฐคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง

701/15 ถ.วงศ์สว่าง แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพ 10800 อ.บางซื่อ
จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 0814439829
อีเมล์ Prasertopa@yahoo.com