ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปรีดา จินดา

คลินิกศัลยกรรมตกแต่งนายแพทย์ปรีดา จินดา

ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ อ.วัฒนา
จ.กรุงเทพมหานคร 10110