ข้อมูลศัลยแพทย์ตกแต่ง

นพ. ปรัชญา มากลิ่น

คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ปรัชญา มากลิ่น

อายุ 51 ปี

จบการฝึกอบรมศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี 2542

คลินิกปรัชญาคลินิก

231/9 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-219844
อีเมล์ Prachya0408@gmail.com