เรียนรู้จากข่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เราสามารถเรียนรู้เพื่อให้ฉลาดขึ้น ไม่ถูกหลอกลวง และเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้

การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม


เมื่อวันที่ 14 พค 2556 ที่ผ่านมา มีข่าวใหญ่ในวงการบันเทิงและสุขภาพเนื่องจากการเปิดเผย เรื่องราวการผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม ของนักแสดงวัย 37 ปีที่มีชื่อเสียงระดับโลกท่านหนึ่ง

จากการเปิดเผยของตัวเธอเองโดยการเขียนคอลัมภ์ลงในเวปไซต์ของนิวยอร์คไทม์ สรุปได้ว่า มารดาของเธอเป็นมะเร็งเต้านมและเสียชีวิตเมื่ออายุ 56 ปี ตัวเธอเองตรวจพบภาวะผิดปกติของยีน BRCA1 ซึ่งมีโอกาสที่เธอจะเกิดเป็นมะเร็งเต้านมและรังไข่ จึงตัดสินใจผ่าตัดผ่าตัดเต้านมทั้งสองข้างพร้อมกับการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม ทั้งนี้เธอเปิดเผยว่าเธอทำเพื่อครอบครัวและลูกๆทั้งหกคน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกๆของเธอสูญเสียเธอไป โดยได้รับการสนับสนุนจากคู่ชีวิตและครอบครัวของเธอเป็นอย่างดี

สำหรับบ้านเราควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า อะไรคือ BRCA? เมื่อใดและใครควรได้รับการแนะนำในการตรวจ ? หากตรวจพบแล้วควรทำอย่างไร ? และ หากทำการผ่าตัดแล้ว วิธีการแบบใดที่จะทำให้เต้านมมีรูปลักษณความสวยงาม ลดอารมณ์สูญเสียความเป็นเพศหญิง และสามารถมีกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่สังคมได้ปกติ

BRCA1 และ BRCA2 เป็นยีนซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเจริญแบ่งตัวของเซลล์ในร่างกายมนุษย์ ภาวะผิดปกติของยีนนี้จะทำให้เกิดกลุ่มโรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ในเพศหญิงที่สืบทอดทางพันธุกรรมได้ ในเพศชายก็สามารถพบความผิดปกตินี้ได้และสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งชนิดอื่นๆได้เช่นกัน

การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้น สามารถทำได้โดยการตรวจเลือด อย่างไรก็ดี อุบัติการณ์ในการตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้นมีน้อยมากๆ ในประชากรคนไทยปกติ สำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม (ซึ่งปัจจุบันพบได้มากถึง 13,000 รายต่อปี) อาจมีน้อยกว่า 1 % ที่อาจมียีนนี้ผิดปกติ เมื่อเทียบกับประชากรทางซีกโลกตะวันตกในบางเชื้อชาติซึ่งพบได้สูงถึง 5-10% อย่างไรก็ด ีปัจจุบันไม่แนะนำให้ตรวจยีนนี้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วไป

ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าจะมีภาวะผิดปกติควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ทั้งก่อนและหลังการตรวจ สำหรับผู้ที่มีโอกาสพบความผิดปกติของยีน เช่น  ผู้ป่วยที่เป็นทั้งมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะหากเป็นทั้งสองข้าง และตรวจพบเมื่ออายุน้อย, ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวหรือญาติที่ใกล้ชิดหลายคนเป็นโรคมะเร็งเต้านมและ/หรือมะเร็งรังไข่ โดยเฉพาะเมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งขณะอายุน้อยกว่า 50 ปี หรือมีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ตรวจพบความผิดปกติของยีน BRCA นั้น ควรได้รับการดูแลและแนะนำแนวทางการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งการรักษาประกอบไปด้วย การแนะนำการตรวจคัดกรองเป็นประจำ การให้ยาควบคุมเพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดมะเร็ง หรือการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนี้อาจรวมไปถึงการผ่าตัดทั้งเต้านมและรังไข่ด้วย

ปัจจุบันการผ่าตัดเต้านมไม่ได้หมายถึงการสูญเสียรูปลักษณ์เต้านมอีกต่อไป เพราะการผ่าตัดสามารถนำเฉพาะเนื้อเยื่อเต้านมภายในออกไป และเก็บอนุรักษ์ส่วนผิวหนัง หัวนม และลานหัวนมไว้ พร้อมกับการเสริมเต้านมในการผ่าตัดครั้งเดียวกัน สามารถทำได้ทั้งในผู้ที่ผ่าตัดลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม และการผ่าตัดนี้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมในบางรายเช่นกัน เทคนิคการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านมสามารถทำได้ด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆของผู้ป่วยเองก็ได้

ยกตัวอย่างในนักแสดงรายนี้ มีอายุยังน้อยและสรีระร่างกาย มีความจำเป็นต่ออาชีพการงาน การที่เธอตัดสินใจผ่าตัดเต้านมออกทั้งสองข้าง จากการเปิดเผยของเธอว่าไม่ได้ทำให้เธอสูญเสียความเป็นผู้หญิงแต่อย่างใด เนื่องจากการทำผ่าตัดนั้นทำร่วมไปกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่พร้อมๆกัน เรียกได้ว่า ตัดเนื้อเต้านมที่มีความเสี่ยงและเสริมเต้านมใหม่ด้วยเต้านมเทียมด้วยความปลอดภัย อีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นนักแสดงท่านนี้ปรากฎต่อสื่อมวลชนพร้อมกับสรีระที่สวยงามแน่นนอน

submuscular breast implant

การผ่าตัดเสริมเต้านมในผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเต้านมนั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษา ทำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดลดความสูญเสียเต้านม ลดอารมณ์สูญเสียความเป็นเพศหญิง และสามารถมีกำลังใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเข้าสู่สังคมได้ปกติ

breast reconstruction by implant

โดยสรุปว่า การตรวจหาความผิดปกติของยีน BRCA นั้นถือเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะ ไม่ใช่การตรวจทั่วไป ไม่แนะนำสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ที่สมควรได้รับการตรวจคือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งที่สืบทอดทางพันธุกรรม และควรได้รับคำแนะนำโดยแพทย์เฉพาะทาง ในส่วนของการผ่าตัดนั้นหากมีความจำเป็น การผ่าตัดเต้านมสามารถทำได้พร้อมการเสริมสร้างเต้านมด้วยการใช้ถุงเต้านมเทียม หรือเนื้อจากร่างกายส่วนอื่นๆของผู้ป่วยเองได้ด้วยความปลอดภัย

เอกสารอ้างอิง

  1. Jolie A. My Medical Choice. The opinion pages [document on the Internet]. The New York Times; 2013 May 14 [cited 2013 May 14]. Available from: http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html
  2. Smith KL, Isaacs C. BRCA mutation testing in determining breast cancer therapy. Cancer J. 2011 Nov-Dec;17(6):492-9.
  3. Petit JY, Rietjens M, Lohsiriwat V, et al. Update on breast reconstruction techniques and indications. World J Surg. 2012 Jul;36(7):1486-97.
  4. Petit JY, Veronesi U, Lohsiriwat V, et al. Nipple-sparing mastectomy--is it worth the risk? Nat Rev Clin Oncol. 2011 Oct 25;8(12):742-7.
  5. Lohsiriwat V, Petit JY. Nipple Sparing Mastectomy: from prophylactic to therapeutic standard. Gland Surgery. 2012 Aug;1(2):75-79.

22 พ.ค. 2556

ข่าวเก่า

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้
MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี
การบาดเจ็บของเส้นประสาทใบหน้า และการรักษา Facial Paralysis and Reconstruction
Face-off คืออะไร
อีกผลร้ายจากการผ่าตัดเสริมหน้าอก
ข้อควรรู้ก่อน..เสริมอึ๋ม
เอมมี่อัพนม.. ฝันขึ้นกินเนสส์
ศัลยกรรมสวยสั่งได้..ในต่างแดน
เจ้าของบริษัทผลิตเต้านม PIP ถูกตัดสินจำคุก
ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง
ร้อยไหม...ไขความจริง
แถลงการณ์เรื่องเต้านมเทียม PIP โดยสมาคมนานาชาติ
เต้านมเทียม PIP ปลอดภัยหรือไม่
เสริมหน้าอก ขึ้นเครื่องบินได้ไหม
อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!
เตือน "หมอ" ถูกหลอกอบรม
ผ่าตัดถุงใต้ตา
พ.ร.บ. แปลงเพศ 2552
ศัลยกรรมเกาหลี
ข่าวฉีดนมจนเสียชีวิต
สารฉีด Hyaluronic Acid
การตัดอัณฑะ
ฉีดไขมัน นวัตกรรมใหม่?
กรณีผ่าตัดลดหน้าท้อง
ประกาศกรณีไบโอคลินิก