เรียนรู้จากข่าว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม เราสามารถเรียนรู้เพื่อให้ฉลาดขึ้น ไม่ถูกหลอกลวง และเท่าทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้

ผ่าตัดถุงใต้ตา


การผ่าตัดถุงใต้ตาเป็นการผ่าตัดที่ทำกันอย่างแพร่หลาย ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาล โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง มักจะทำผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อตัดไขมันที่ห้อยเป็นถุงอยู่ใต้ตา และกำจัดผิวหนังส่วนเกินออก แม้ว่าจะมีผลทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้ ทั้งในระหว่างการผ่าตัดและหล้งผ่าตัด แต่ถ้าทำภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชำนาญ ตลอดจนในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะมีความสามารถที่จะรักษาผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด การผ่าตัดถุงใต้ตาก็ยังมีความปลอดภัยสูง

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การรับการรักษาที่ะประสพความสำเร็จและปลอดภัย

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมสวยที่ประสพความสำเร็จและปลอดภัย ขึ้นกับ 3 ปัจจัย

  1. ผู้ป่วย มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ แจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ
  2. ศัลยแพทย์ ได้รับการฝึกแบรม ได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ มีความชำนาญ และทักษะในการผ่าตัด ให้คำแนะนำ
  3. สถานพยาบาล มีห้องผ่าตัด อุปกรณ์ ที่มาตรฐาน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น "ขณะ"ผ่าตัดถุงใต้ตา

ผ่าตัดตาล่าง

1. อันตรายอันอาจจะเกิดจากการใช้ยาชาเฉพาะที่

การใช้ยาชาเฉพาะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล จะมีการควบคุมด้านความสะอาด (sterile/aseptic technique) แต่แพทย์จะควบคุมขนาดการใช้ยา (dose) ไม่ให้มากเกินไป และอาศัยการฉีดที่ถูกต้อง ไม่ให้ยาเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง ผู้ป่วยเองก็ต้องไม่มีประวัติการแพ้ยpาชา นอกจากนี้ จะต้องระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ เนื่องจากในยาชามีสาร adrenaline ที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้การฉีดยาชารอบๆเบ้าตาอาจจะเกิดปฏิกริยาทำให้การเต้นของหัวใจช้าลงได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้หลายแบบ แต่มีอุบัติการณ์ที่ต่ำ และถ้าสามารถพบอาการผิดปกติในระยะแรก เช่น ความดันต่ำ แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ มีเสียงในหู ฯลฯ ก็สามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชึวิตที่พร้อมในห้องผ่าตัดหรือใกล้เคียง

2. อันตรายจากการผ่าตัด

การผ่าตัดใดๆก็ล้วนมีความเสี่ยงกับภาวะเลือดออก โดยเฉพาะหนังตา เป็นบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงมาก และผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติหรือรับประทานยาที่ทำให้เลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเขียวช้ำ มีผลต่อการมองเห็นหรือทำให้ความดันโลหิตต่ำลง (shock)

2 เม.ย. 2554

ข่าวเก่า

ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดศัลยกรรมความงาม
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้
MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี
การบาดเจ็บของเส้นประสาทใบหน้า และการรักษา Facial Paralysis and Reconstruction
Face-off คืออะไร
อีกผลร้ายจากการผ่าตัดเสริมหน้าอก
ข้อควรรู้ก่อน..เสริมอึ๋ม
เอมมี่อัพนม.. ฝันขึ้นกินเนสส์
ศัลยกรรมสวยสั่งได้..ในต่างแดน
เจ้าของบริษัทผลิตเต้านม PIP ถูกตัดสินจำคุก
การผ่าตัดเต้านมเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านม
ฉีดเจ้าโลกเน่าเป็นมะเร็ง
ร้อยไหม...ไขความจริง
แถลงการณ์เรื่องเต้านมเทียม PIP โดยสมาคมนานาชาติ
เต้านมเทียม PIP ปลอดภัยหรือไม่
เสริมหน้าอก ขึ้นเครื่องบินได้ไหม
อายุ 17 ปี ผ่าหน้า 16 ครั้ง!!
เตือน "หมอ" ถูกหลอกอบรม
พ.ร.บ. แปลงเพศ 2552
ศัลยกรรมเกาหลี
ข่าวฉีดนมจนเสียชีวิต
สารฉีด Hyaluronic Acid
การตัดอัณฑะ
ฉีดไขมัน นวัตกรรมใหม่?
กรณีผ่าตัดลดหน้าท้อง
ประกาศกรณีไบโอคลินิก