บทความสำหรับประชาชน

บทความในส่วนนี้เขียนโดยสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยจะมีเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งทั้งหมด ทั้งการรักษาโรคหรือความพิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และศัลยกรรมความงาม ทางสมาคมฯมีความมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนี้ ซึ่งจะทำให้โอกาสที่จะถูกหลอกลวงหรือไปหลงรับบริการที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการน้อยลง

อย่างไรก็ตาม บทความเหล่านี้ ทางสมาคมฯไม่ได้รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ แต่ก็เป็นความเห็นหรือประสบการณ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริงผู้เขียน ผู้อ่านจำเป็นต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนและทำความเข้าใจอย่างแท้จริง

ความรู้ทั่วไป

General knowledge topics

จมูก

Topics about nose

ตา

Topics about eyes

เต้านม

Topics about breasts

วิธีการไม่ผ่าตัด

Topics about non-surgical treatments

ดูดไขมัน

Topics about liposuction

ดึงหน้า

Topics about facelift

แปลงเพศ

Topics about sex change

ปาก

Topics about lips