ขั้นตอนการเลือกศัลยแพทย์

เริ่มต้นอย่างไรเมื่ออยากรับบริการด้านศัลยกรรมตกแต่ง และการเลือกแพทย์

เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ผู้ที่ต้องการรับบริการ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย กว้างขวาง และรวดเร็ว ในทางกลับกัน ข้อมูลมากมายดังกล่าวมีโอกาสทำให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หรือเกิดความสับสน ดังนั้นจึงนำเสนอแนวคิดบางประการ ตามลำดับดังนี้

 1. เตรียมตัวหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ เพื่อให้มีความเข้าใจเรื่องนั้นๆ และเตรียมคำถามก่อนพบแพทย์
  เมื่อเกิดความคิดที่ต้องการทำศัลยกรรมตกแต่งในเรื่องใด สามารถหาข้อมูลความรู้ได้จากแหล่งต่างๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น บทความเชิงวิชาการ ที่มีเหตุและผล มีข้อดีข้อเสียอยู่ในเนื้อหา  การรับข้อมูลจากผู้ที่มีประสพการณ์มาก่อน ถือเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่สามารถนำมาพิจารณา แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งหมด เพราะอาจจะมีความเชื่อ อารมณ์ และการชักจูงแอบแฝงได้
  บทความวิชาการ

 2. ขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  ท่านควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ให้มากที่สุด
  นอกจากจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากจากแพทยสภาเพื่อแสดงความเป็นแพทย์แล้ว ศัลยแพทย์ตกแต่งทุกคนจะมีวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรจากแพทยสภาด้วย นอกจากนี้ศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการทำงานอย่างน้อย 1 ปี โดยมิได้มีปัญหาใดๆในการทำงานในช่วงเวลาดังกล่าวและมาสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ก็จะมีรายชื่อที่ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของเรา
  อย่างไรก็ตาม จะมีศัลยแพทย์ตกแต่งบางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่ไม่ได้สมัครสมาชิกของสมาคมฯ หรือบางท่านอาจถูกถอดถอนออกจากการเป็นสมาชิก ท่านสามารถตรวจสอบกับสมาคมฯได้
  ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงควรตรวจสอบกับเว็บไซต์ของแพทยสภาเสมอ ว่าแพทย์ที่ท่านสนใจเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งหรือไม่
  ตรวจสอบแพทย์ที่เว็บไซต์แพทยสภา (ตัวอย่างว่าเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งตัวจริง)

  ให้เวลาในการสื่อสารความต้องการของตนเองให้แพทย์เข้าใจตรงกัน
  เป็นเรื่องปกติที่แพทย์ต้องการข้อมูลความชัดเจนของผู้มาขอรับบริการ เพื่อประเมินและวางแผนการผ่าตัด อาจจะใช้ภาพตัวอย่าง เพื่ออธิบายว่าชอบไม่ชอบอย่างไร แต่ไม่ใช่เลียนแบบ เพราะผลหลังผ่าตัดที่ดีจะเหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือความต้องการของแต่ละราย มากกว่าการทำเพื่อเลียนแบบ
  ควรสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นต้องทราบ เช่น ข้อจำกัดของโครงสร้างตัวเอง ความคาดหวังผลที่จะได้ หรือผลข้างเคียงที่มีโอกาสเกิดขึ้น รวมไปถึงการดูแลหลังทำ และแนวทางแก้ไขกรณีเกิดผลข้างเคียง

  รับข้อมูลมาไตร่ตรอง คิดรอบคอบก่อนทำ ไม่ใช่ว่า..ทำแล้วเกิดปัญหา..บอกว่ารู้แบบนี้ไม่ทำดีกว่า”
  เนื่องจากแพทย์แต่ละท่านจะมีประสบการณ์ ความคิดเห็น มุมมองที่แตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้รับจึงไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายที่ต้องรีบด่วนตัดสินใจทำตามคำแนะนำในทันทีทันใด เมื่อมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้กลับมาทบทวนตั้งแต่ต้นใหม่อีกรอบ หรือสอบถามจากแพทย์ท่านอื่นๆ แล้วนำข้อดีข้อเสียทั้งหมดกลับมาถามตัวเองว่าสมมุตเกิดเรื่องที่แย่ที่สุด จะรับได้หรือไม่ ถ้าคิดว่ารับไม่ได้เลย ให้อยู่เฉยๆจะไม่เกิดปัญหา หรือถ้าเกิดแล้วมีทางออกในแบบที่รับได้หรือไม่

 3. ตัดสินใจ……
  ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ถึงกับยากจนเกินไป ถ้ามองทุกอย่างในแง่ดี อย่างน้อยที่สุดที่ควรจะได้รับ คือ ความสบายใจหลังทำ เพราะไม่มีทางที่ทำแล้วจะให้ทุกคนชอบทั้งหมด หรือมีโอกาสที่ไม่ได้ผลที่ต้องการทั้งหมด จากข้อจำกัดของโครงสร้างตัวเอง และไม่มีใครสรุปได้ว่า แพทย์คนใดเก่งที่สุด เชี่ยวชาญในเรื่องใดมากที่สุด หรือแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเกิดความพอใจได้ เพราะส่วนใหญ่ของการทำศัลยกรรมตกแต่ง โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความสวยงาม เป็นเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกัน ความชอบ ความรู้สึก รวมไปถึงบางรายก็มีผลตอบรับจากคนรอบตัวเป็นปัจจัยร่วมด้วย

อย่างไรก็ตาม หลักการที่ให้ไว้จะช่วยเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรได้มีข้อคิดและนำไปประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของตัวเอง

เลือกแพทย์ที่เข้าใจสิ่งที่คุณต้องการ (ไม่ใช่ตามใจ) มีเวลาให้ตั้งแต่ก่อนทำ สามารถนัดติดตามผลหลังทำได้

 

กลับ.. หลักการเลือกการเตรียมตัวก่อนผ่า