การประชุมวิชาการระหว่างสถาบันฝึกอบรม

Interhospital Conference

สมาคมฯถือว่า การประชุมทางวิชาการร่วมระหว่างสถาบันฝึกอบรมฯ (interhospital conference) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับแพทย์ประจำบ้าน จำเป็นที่แพทย์ประจำบ้านทุกคนจะต้องติดตาม รับผิดชอบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

กำหนดการประชุม

ทางสมาคมฯมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งปี และจะประกาศอยู่ในเวปบอร์ด ซึ่งจำเป็นต้อง login เข้าไปก่อนจึงจะมองเห็นข้อมูล

เวลา 11:00 - 12:00 น. - บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์นี้ด้วย (เฉพาะสมาชิกสมาคมฯเท่านั้น)

เวลา 13:00 - 15:00 น. - case discussion

สถานที่จัดประชุม

ห้องศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

เจ้าภาพการประชุม

เจ้าภาพการประชุมจะหมุนเวียนไปในกลุ่มสถาบันที่มีการฝึกอบรมศัลยแพทย์ตกแต่ง ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.พระมงกุฏฯ รพ.เลิศสิน รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

สำหรับเจ้าภาพการประชุมแต่ละครั้ง แพทย์ประจำบัานของโรงพยาบาลที่เป็นเจ้าภาพ จะต้องนำข้อมูลคนไข้ขึ้นไปวางไว้ในกระทู้ก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์