มุมสมาชิก

2018 Annual Meeting of ThPRS and ThSAPS in conjunction with Asean Congress of Plastic Surgery (ACPS) Meeting

ส่วนนี้สงวนไว้สำหรับสมาชิกของสมาคมฯเท่านั้น โดยหลังจาก login เข้าระบบแล้ว ท่านจะได้ทราบกำหนดการประชุมวิชาการต่างๆทั่วโลก สามารถใช้ webboard เพื่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกและประชาชน อ่านข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวสารจากสมาคมฯ และการประชุม interhospital conference

Log In

สำหรับท่านที่ไม่ทราบ username และ password